Kurzy pro studenty a kurzy pro ženy

Zájemci o kreslení a malování z řad studentů a ženy mají možnost navštěvovat odpolední nebo večerní kurzy , kde se seznámí s různými výtv. technikami.

Výuka probíhá v půlročních cyklech a je zaměřena především na kresebné techniky ( tužka, uhel, tuš) a také na malbu akvarelem a pastelem.

Cílem výuky je přivést studenty k vlastnímu individuálnímu výtvarnému vyjádření.

Rádi přivítáme i úplné začátečníky a ty co tzv.”neumí malovat”

I Vincent van Gogh vzal poprvé tužku do ruky až v dospělosti.

Scroll to Top