Výtvarné kurzy pro studenty , kurzy pro ženy, kurzy pro všechny

Zájemci o kreslení a malování z řad studentů a ženy mají možnost navštěvovat odpolední nebo večerní kurzy , kde se seznámí s různými výtv. technikami.

Výuka probíhá v půlročních cyklech a je zaměřena  na kresebné techniky ( tužka, uhel, tuš ,kombinovaná kresba) a také na malbu akvarelem a pastelem.

Dále je možnost tříměsíčního kurzu listopad – leden ,vždy v pondělí 18.30 – 20h ,kurz má 10 lekcí a je pro všechny zájemce

Cílem výuky je přivést studenty k vlastnímu individuálnímu výtvarnému vyjádření.

Rádi přivítáme i úplné začátečníky a ty co tzv .”neumí malovat”

I Vincent van Gogh vzal poprvé tužku do ruky až v dospělosti.

Scroll to Top