Výtvarná škola pro žáky ZŠ

Výtvarná škola je určena dětem a mládeži ve věku 6 – 18 let, výjimečně přijímám děti 5 leté.

Výuka je zaměřena na kresbu, základní postupy malby, prostorovou tvorbu( tvarování  papíru a přírodních materiálů) a také základy výtvarné teorie a výtvarné kultury ( dějiny umění).

Žákům, kteří pracují v tomto výukovém programu poskytujeme zároveň zdarma přípravu k talentovým zkouškám na SŠ výtvarného směru.

Nedílnou součástí práce v atelieru jsou projekty propojující výuku dějin umění s praktickou výtvarnou částí, která dětem velmi přirozeným a tvořivým způsobem umožňuje porozumět a pochopit jinak obtížnou výukovou látku z oblasti výtvarné kultury.

Většinu prací, které děti na hodinách vytvoří si odnášejí domů. Výjimku tvoří projektové práce určené pro reprezentaci atelieru,které vystavujeme na chodbě školy a práce zasílané do výtvarných soutěží.

Běžná doba výuky pro žáky ZŠ je 90 min. jednou týdně.

Výuka během školního roku v atelieru probíhá vždy od poloviny září(15.9.) do poloviny června(15.6.)

O prázdninách(podzimní, vánoční , pololetní, jarní a státních svátcích se nevyučuje.

Vánoční prázdniny : vyučujeme do 15.12. a od 3.1.

Kromě běžné výuky pořádáme letní kurzy a příměstský tábor a adventní nedělní tvoření(1.-3.adventní neděle)

Letní tábor a kurzy probíhají vždy druhý a třetí týden v červenci.

Do výtvarné školy přijímáme děti na základě osobního setkání a rozhovoru  s rodiči i žákem při zápise.

Zápis probíhá od května do zaplnění kurzů na daný rok, což bývá v červnu.

V září bývá již obtížné najít volné místo, přihlaste se ,prosím včas:)

Novým zájemcům o práci v atelieru rádi umožníme návštěvu atelieru, kde si můžete vše prohlédnout zblízka.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Scroll to Top