Reproduction of my paintings in excellent quality / Reprodukce mých obrazů ve vynikající kvalitě

Obrazy je možné zakoupit také jako velmi krásné, kvalitní reprodukce na plátně.

Cena reprodukce na plátně o velikosti originálu je 8000 CZK nebo 15 000 CZK podle velikosti plátna a je zpravidla uvedena u jednotlivých obrazů.

Spolupracuji s tiskárnou Jan Macek. U tisku obrazu jsem osobně přítomna s originálem obrazu a porovnávám kvalitu tisku.

Vynikající výsledek je zaručen.

Mohu Vám zajistit rovněž rámování obrazu, spolupracuji s rámařstvím Dali art.

V případě zájmu o reprodukci menší nebo naopak větší než je originál obrazu( viz foto se šípky) bude základní cena upravena podle zvolené velikosti tisku.

Vše je na konkrétní domluvě, ráda Vám poradím s výběrem motivu i velikostí vhodnou pro Váš interier.

If you are interested in reproduction smaller or larger than the original image (see photo with arrows), the basic price will be adjusted according to the selected print sizeThe paintings can also be purchased as very beautiful, high-quality reproductions on canvas
The price of reproduction on an original size canvas is 7,000 CZK or 15,000 CZK depending on the size of the canvas and is usually stated for individual paintings.
I work with the printer Jan Macek. When printing an image, I am personally present with the original image and I compare the print quality.

An excellent result is guaranteed.
I can also provide picture framing, I cooperate with Dali art framing studio.
If you are interested in reproduction smaller or larger than the original image (see photo with arrows), the basic price will be adjusted according to the selected print size
I will be happy to advise you on choosing a motif and size suitable for your interior.

Scroll to Top