Proměny

“Proměny” 

Všechny dosud vytvořené obrazy v tomto cyklu  v letech 2016-2021

K tomuto cyklu obrazů mě původně inspiroval film “Pestrobarvec petrklíčový”.

Prožívám nadšení z proměn životních forem v říši hmyzu.

Ve svém přirozeném vývoji opouští bytost  formu existence, kterou již přerostla, aby prožila formu jinou…

Tento přechod je zranitelný, jeho součástí je postupná  destrukce staré formy a odhalování nového:) 

Scroll to Top