Výstava „Na hraně obskurnosti“ Praha galerie Nativ 2018 červen

Fascinace mikrosvětem..

Malířka Blanka Brožová v něm hledala průsečíky a společné znaky s naší každodenní realitou.

Tu pro ni představují krátké,ale zásadní životní okamžiky,které se nám po čase mohou jevit jako titěrné.

Avšak pokud je zachytíme ,jejich podstata zůstává a nepřestávají být naléhavé,stejně jako životní cykly organismů.

Parafráze z animálního světa nejsou náhodné.Odkrývají nám totiž naši vlastní přirozenost,obyčejnost,kterou v dnešní době ztrácíme vlivem přebujelé masové společnosti a ztrátou vlastní individuality.

Naléhavost tohoto postupného a nenápadného odcizování sobě sama Blanka ve své práci zdůrazňuje až morbidní velkoformátovostí těch ve skutečnosti nejmenších. Dává jim tak sílu a staví je na naši úroveň.

Neopouští přitom však svou láskyplnou polohu a křehké individuality zachycuje ještě v hlubším barevném procitnutí,než se nám v každodenní realitě mohou jevit nebo vidíme sami sebe.

Výstava Na hraně obskurnosti si zahrává s našimi pocity a vnímáním sebe sama.

Umožňuje nám mikroskopickým pohledem zkoumat nejen to,co je kolem nás,ale i to,co je v nás samých a čemu se někdy(ne) chtěně bráníme.

PhDr. Miroslav Pavel ,PhD.

plakat region

Scroll to Top