Atlas zvířa – “Za krásou vnějších forem je něco víc: něco, co nelze pojmenovat, jakási hluboká, vnitřní, posvátná podstata

Tato galerie je mým novým tématem-pátráním ve světě zvířat… Kdo jsou a co máme společného…

pozoruji je, naslouchám jim, rozmlouváme beze slov…

Scroll to Top