Atlas zvířat / Atlas of animals

„Za krásou vnějších forem je něco víc: něco, co nelze pojmenovat, jakási hluboká, vnitřní, posvátná podstata“

„There is something more behind the beauty of external forms: something that cannot be named, a kind of deep, inner, sacred essence.“

Tato galerie je mým novým tématem-pátráním ve světě zvířat… Kdo jsou a co máme společného…

pozoruji je, naslouchám jim, rozmlouváme beze slov…

Scroll to Top