„Větvičky a kapky“

Cyklus akvarelů inspirovaných chvěním a

hrou světla v přírodě.

Po letech práce převážně technikou pastelu

nalézám potěšení v transparentní hře tónů akvarelu

Scroll to Top