Lenka T. a Blanka Brožová

 

Akademická malířka Blanka Brožová je zástupce postmodernistů devadesátých let, kterým se ovšem svou tvorbou vymyká a nenuceně se vůči nim vymezuje. Jedinečný rukopis malířky spočívá mimo jiné v technikách, které u ní procházely logickou genezí od kresby uhlem, přes pastel a akvarel až po složitější koláže. Ruku v ruce s tím se transformovala také použitá barevná paleta od střídmé potemnělé uhlové šedi po harmonickou optimistickou jásavost, která však stále zůstává umírněná a ve své podstatě zasněná.

Dílo Blanky Brožové je intimní zpovědí. Nehledá ani nečiní velká gesta. Fascinující na jejích dílech je její silné alter ego, které sebejistě přináší autorčin zvnitřnělý svět. Je si však dobře vědoma své sounáležitosti a propojeností s vyšším principem a lidstvím jako takovým. Obrazy Blanky Brožové nejsou osamělé výpovědi, ale snaha o širší dialog s divákem, kterému nabízí odpověď a další dimenzi pohledu.

/Miroslav Pavel/

 

Scroll to Top