Ilustrace

Ilustrace vznikly z mé lásky k poezii a spolupráce s básníkem Romanem Szpukem, jehož básnická tvorba je mi velmi blízká. Zde prezentuji ilustrace k

Troucheň“ ( Petrov, Brno 2002) a “ Silentio pro smíšený sbor “ ( Protis, Praha 2009)

Scroll to Top