Kresby

Kresba byla první médium, kterým jsem se výtvarně vyjadřovala. Kreslit jsem začala ve 12 letech, kdy jsem se také rozhodla stát malířkou. Deset let jsem pak pouze kreslila uhlem a tužkou, než jsem získala pocit, že mohu přejít k barvě. Zde představuji

kresby inspirované krajinou mého dětství,ve které se zrodila má touha po malířství.

Scroll to Top