Brusel

Kresby ze studijního pobytu na Královské akademii v Bruselu v roce 1993/4 jsou dramatickou výpovědí jedné etapy mé osobní cesty, kdy do mého

života nečekaně osobním způsobem vstoupila genocida v africké Rwandě a narodila se mi dcetra.

Scroll to Top