Diplomová práce AVU Praha 1996 / Thesis AVU Prague 1996

Diplomová práce na AVU v Praze vznikla jako kompozice pěti zátiší o jednom předmětu a je jakýmsi resumé mého studia v atelieru kresby a mého kresebného období vůbec. Jedná se o velkoformátové kombinované kresby (160 x 250 cm), které zobrazují ve skutečnosti všední a nenápadné předměty ve zcela jiném pohledu, než jak je běžně nahlížíme, potkáme-li se s nimi.

Scroll to Top