Diplomová práce

Diplomová práce na AVU v Praze vznikla jako kompozice

studia v atelieru kresby a mého kresebného období vůbec. Jedná se o velkoformátové kombinované kresby (

160 x 250 cm), které zobrazují ve skutečnosti všední a jiném pohledu, než jak je běžně nahlížíme, potkáme li se s nimi.

Scroll to Top